Hvorfor låner vi ikke mer?

Du lurer kanskje på hva som er poenget med denne artikkelen, når overskriften sier hvorfor vi ikke låner mer penger, når vi kanskje burde spare litt i stedet for? Men ja, vi burde jo absolutt låne mer penger i dagens samfunn, men det er klart det gjelder å tenke over hvilken type av lån man skal gå for. Det er nemlig ikke slik at det lønner seg å låne til hva som helst og med hvilket som helst type av lån.

Men la oss starte med det enkle. Styringsrenten i Norge er i dag på 1,25 % og dette betyr igjen at boliglån på et par prosent, hvis det benyttes til lån av bolig, er kanskje den beste formen for investering som finnes i markedet i dag. Nå er det selvsagt aldri helt risikofritt å ta opp et lån i den hensikt at man skal investere disse pengene, men å låne penger til bolig i Norge har de siste 20 årene vært tilnærmet en 300 % sikker investering. Og la oss for enkelhets skyld si at denne sikkerheten går ned fra 300 til 100 %, så er en 100 % investering, ja la oss gjerne si, sikrere enn banken.

Men, det er stor forskjell på å låne til bolig fremfor å låne penger ved bruk av kredittkort, som ikke har så mye med den norske styringsrenten å gjøre, men heller opererer med renter på langt over 20 prosent, altså omtrent 10X av hva som legges til grunn for å finansiere et boligkjøp. Så jeg mener ikke at du nå skal gå hus over hode og skaffe deg så mange kredittkort du klarer på kortest mulig tid, men heller vurdere om ikke nå er tiden for å fikse deg et boliglån for din første, andre eller kanskje til og med tredje bolig.

Hvis vi nå kommer inn i en ressesjon, som mange såkalte eksperter innen finans og økonomi hevder, så har historien vist seg at det å sitte på fast eiendom er noe av de sikreste du kan gjøre i vanskelige tider. Kanskje vil salget av luksusbiler, vesker og dyre klær gå ned hvis pengestrømmen strypes, men man skal alltid og vill alltid, i Norge i alle fall, måtte ha et sted å bo. Slik at risikoen på å kjøpe seg fast eiendom selv om den er lånefinansiert, vil være mye sikrere enn å for eksempel investere i ferrariaksjer slik jeg ser det per i dag.

Men som sagt, det gjelder jo hvilken låneform man velger seg ut, for havner vi på en rentesats rundt 2 prosent, skal mye gjøres at ikke bare disse utgiftene spises opp av inflasjon. Dette regnestykket blir selvsagt et helt annet hvis du har en kredittkortgjeld med renter på 25 %, men dette burde vel de fleste nå være klar over. Så konklusjone min vil nå være, løp å lån penger, bruk de på fast eiendom hvis du vil skaffe deg en så sikker form for investering for framtiden som er mulig å oppdrive i dag.

Til slutt vil jeg legge til at dette kun er en personlig mening, og ikke noe som bør oppfattes som noen form for tips til din egen personlige investering, og heller kanskje bare oppfattes som et lite artig tidsfordriv for deg som leser dette. Men, i alle fall dette er i hvert fall min mening, gjør det opp din egen mening å fatt dine beslutninger etter dette, lykke til og ha en fin dag.