Dyrt med kredittkort

Fler og fler har skaffet seg kredittkort i Norge, men ikke alle er helt klar over hvordan man skal bruke kredittkortet på en økonomisk forsvarlig måte. Nye tall fra Lindorff som er størst på inkasso i Norge, viser at ungdommer opptil 25 år skylder nesten 800 millioner kroner i årets tredje kvartal. Og dette er penger som de skylder inkassoselskapet, her er det ikke tatt med i beregningen vanlig gjeld som betjenes uten problemer.

Noen av problemene kan starte med et kredittkort, som benyttes kanskje litt for ofte til å begynne med. Betaler man for seg innen fristen til forfall, er ikke noe problem med et kredittkort. Men problemet er at det finnes en god del personer som ikke gjør det. Har man først havnet i en slik situasjon, hvor man har tatt seg litt vann over hodet økonomisk, er det egentlig bare to mulige utfall av saken.

Den ene måten er å ta kontakt med kortselskapet eller banken som har utstedt kredittkortet, forklare situasjonen, og forsøke å komme til en avtale hvor man betaler litt og litt hver måned til gjelden er betalt. De fleste banker er faktisk ganske villige til å finne en løsning på slikt, og for eksempel DnB NOR har egne rutiner for å løse slikt. Hvis kunden tar kontakt med banken og er betalingsvillig, pleier det stort sett å gå i orden.

Den andre måten, som desverre er mye mer kostbar, er å overse problemene og se bort i fra regningen. Da blir den oversendt til et inkassobyrå, som skal drive inn disse pengene, for man slipper ikke unna selv med uåpnede bankbrev. I noen tilfeller kan da faktisk kredittkortgjelden nesten doble seg, hvis man tar med alle gebyrer som både inkassoselskapene og staten skal ha, hvis saken går så langt som til forliksrådet eller til namsmannen. Vær derfor oppmerksom på din egen økonomi, og hvis kredittkortet har gått varmt, så prøv å finn en løsning så raskt som mulig. Det sparer du fort noen kroner på!