Usikkert om renter fremover

Alle som har lån går en relativt sikker framtid i møte, etter at Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 2,25 %. Samtidig varsler sentralbanken at de ventede renteøkningene blir utsatt på ubestemt tid. Men betyr dette at rentene på våre lån holdes på samme nivå også i lang tid fremover?

Det er ikke mer enn 2 uker siden vi skrev om at flere norske banker økte sine renter på boliglån, grunnet den økonomiske krisen i Europa, som gjør det dyrere for bankene å låne penger. Norges Bank åpner nå også for å kutte styringsrenten ytterligere, hvis finanskrisen og verdensøkonomien forverres. Det snakkes da om renter helt nede på 1,5 % i løpet av et år.

På den annen side velger den profilerte eiendomskongen Olav Thon, fastrente på mer enn halvparten av sin gjeld i frykt for økte renter. Thon har gjennom et langt liv foretatt mange økonomiske fornuftige handlinger, så hvem skal man egentlig høre på i forhold til framtidige renter?