Lån til kurs

Hvis du planlegger kurs eller utdanning, er Statens lånekasse for utdanning helt klart det beste og billigste alternativet. Lånekassen tilbyr rentegunstige lån og stipender, hvis utdanningen du vurderer er godkjent innenfor de rammer som lånekassen har satt. Flytende rente er nå på kun 2,575 % eller man kan velge en gunstig fastrenteordning med enten 3, 5 eller 10 års bindingstid. 3,065 % rente med 10 års bindingstid er heller ikke å forakte i dag, for renten har aldri vært så lav hvis man ønsker å binde studielånet i ti år, og akkurat det anbefales av de fleste økonomieksperter i dag.

Men lånekassen tilbyr ikke lån til alle former for utdanning eller kursvirksomhet. For eksempel ved voksenopplæring for personer over 25 år, kreves det at man har tatt grunnskole, men ikke har fullført videregående utdanning. Det er også krav om at studiene tilsvarer minst 50 % av en vanlig fulltidsutdanning, slik at for eksempel yrkesrettet kursvirksomhet faller utenfor. I mange tilfeller vil arbeidsgiver betale hele eller en del av denne kostnaden, ettersom kompetansen kommer bedriften til gode, men i andre tilfeller må dette finansieres eller betales selv.

Men selv om en del kurs koster litt, kan dette være en meget fornuftig måte å skaffe seg ekstra kompetanse og muligheter til å tjene penger på. Hvert år innføres det en rekke nye forskrifter, påbud og krav til bedrifter i Norge, som åpner nye markeder og muligheter for de som ønsker å utvide sitt kompetansefelt.

Eksempler på dette kan være kurs for å lære seg måling av radon, ettersom bedrifter, skoler og barnehager nå er nødt til å foreta målinger for å sikre et forsvarlig inneklima. Dette fører til økt etterspørsel for slik komptetanse, så med riktig kursing er det lett å kunne tjene ekstra penger.

Det samme gjelder for blant annet sikkerhetskurs for oljearbeidere, noe som kreves for å jobbe i nordsjøen, hvor inntektene ligger på et høyere nivå enn andre plasser. Kranførerkurs er også en type kursvirksomhet for yrkessjåfører som ikke gir rett til lån gjennom lånekassen, men som er på å skaffe en arbeidsplass gjennom en kompetanse som er etterspurt.

Har man penger til å betale for viktige kurs er selvsagt det den enkleste muligheten, men å låne seg penger til forskjellige kurs kan også lønne seg økonomisk, i alle fall hvis man har litt tidsperspektiv på investeringen.
on 11:54 by Admin |   Edit