Flexilån er billigere enn forbrukslån

Et flexilån er egentlig det samme som et forbrukslån, bare med en lavere rente. Som navnet tilsier er dette en mer fleksibel lånetype, som er knyttet opp til boliglånet. Hvis man har betalt ned en del av boliglånet, kan man i de fleste norske banker søke om et flexilån, hvor man med sikkerhet i boligen kan få en låneramme på mellom 60 og 80 % av boligens verdi. Fordelen er at man da har lånerammen tilgjengelig hvis det kommer et behov for penger, og man behøver ikke å søke på nytt hver gang, lånet står til disposisjon hvis man skulle få bruk for det.

Den største og kanskje mest innlysende forskjellen på et flexilån og et vanlig forbrukslån, er at man låner med sikkerhet i bolig, i forhold til forbrukslån hvor man må søke om lån uten sikkerhet. Denne forskjellen gjør da at rentene blir mye lavere med et flexilån hvis man sammenligner med normale forbrukslån. Den enkleste måte å skaffe seg et flexilån på, er å ta kontakt med banken hvor man allerede har boliglånet, og de fleste banker tilbyr denne låneformen. I forhold til vanlige forbrukslån, kan man også selv bestemme hvor mye man vil betale i avdrag hver måned på flexilånene, og man kan justere enkelt via nettbanken mellom de ulike kontoene.

En finansiering via et flexilån kan man også ofte ta ut gjennom et nedbetalt lån på en hytte, på samme måte som en bolig. Pengene har du tilgjengelig så lenge lånet først er innvilget, og kan benyttes til det man måtte ønske. Det stilles ingen klausuler til hva man vil benytte pengene til. Hvis renten man har på boliglånet som stilles til grunn for sikkerheten forandres, vil dette også forandre betingelsene på flexilånet. Så vær oppmerksom på svingninger i rentemarkedet, hvis du planlegger å søke om et flexilån.

Nå er ikke nødvendigvis denne formen for lån et alternativ til forbrukslån, ettersom det kreves at man har betalt ned en relativ stor del av boliglånet før dette kan bli aktuelt, men for de som har muligheten vil det være veldig fordelaktig økonomisk på grunn av de lavere rentene som tilbys her i forhold til ved usikrede lån.