Lån til utdanning

En av de beste investeringene du kan gjøre i dag hvis du skal bruke lånte penger, er å låne til utdanning. En annen historisk sikker investering, har vært å ta opp lån for å kjøpe bolig, men med dagens prisnivå på hus og leiligheter i Norge, kan dette plutselig bli en dyr opplevelse. Hvis de norske boligprisene om ikke så lenge skulle falle fra dagens nivå, sitter du kanskje der med 3 millioner i gjeld og en leilighet som er verdt 2 millioner.

Men hvis du ikke utdanner deg til noe som det ikke er bruk for, vil en utdannelse i nesten alle tilfeller være fornuftig å finansiere med lånte penger. I Norge har vi en av de beste finansieringsmulighetene i verden når det gjelder lån til utdanning. Lånekassen eller Statens lånekasse for utdanning som den egentlig heter, gir noen av de beste låne- og stipendordninger som finnes i forhold til støtte til utdanning.

Tanken bak lånekassen er at alle skal ha mulighet til å utdanne seg i Norge, uavhengig av hvor man bor, hvilken økonomi man har og andre faktorer som ofte er gjeldene i andre land, hvor utdanning ikke er en rettighet. Ikke bare bidrar det til at vi får utdannede personer med viktig kompetanse i samfunnet, men også for hver enkelt som på en mye enklere måte kan skaffe seg en bra betalt jobb.

Lånekassen tilbyr i dag de laveste rentene på lån i Norge, hvor den flytende renten i dag ligger på 2,477 %, men du kan også velge en fastrente med bindingstid på enten 3 (2,280 %), 5 (2,379 %) eller 10 år (2,771 %). Når renten er på et så lavt nivå som den er i dag, anbefaler mange økonomer deg å låse renten i hvert fall i fem år framover ettersom vi nå er på et historisk lavt nivå, både for den faste og den flytende renten på studielån.

En annen positiv ting med et studielån kontra andre lånetyper, er jo at rentene ikke begynner å løpe før du er ferdig med utdannelsen, eller du enten skal studere deltid eller ta en form for utdanning som ikke har støtte fra Lånekassen. En viktig ting uansett som du bør være klar over, er at den første regningen som kommer fra Lånekassen først ankommer en 6 til 7 måneder etter at rentene har begynnt å gjelde. Dette er det mange som ikke tenker over, for man kan selvfølgelig begynne å betale ned på lånet uten å ha motatt en innbetalingsblankett. Dette koster selvfølgelig ingenting ekstra.

Selv om du ikke har behov for å finansiere studietilværelsen, vil det være meget fornuftig å søke om et studielån. Setter du inn lånet på en høyrentekonto mens du studerer, og betaler ut lånet i sin helhet når studiene avsluttes, er dette en utrolig enkel måte å skaffe seg renteinntekter på.