FAQ - Forbrukslån

Vanlige spørsmål og svar om forbrukslån

Det er en del ting som ikke kommer godt frem på de aller fleste sider om forbrukslån. I tillegg til at de er ultrakommersielle gir de heller ikke verdi til leseren i form av ordentlige spørsmål og svar.

Derfor har jeg tatt meg tid til å besvare noen spørsmål angående denne type lån på en oversiktlig måte.

Q: Hva er et forbrukslån?

A: Et forbrukslån er et lån hvor det ikke settes krav til hva lånesummen brukes til. Det skiller seg fra andre type lån (studielån, MC-lån og boliglån) ved at banken ikke krever at pengene bindes opp i spesifikke investeringer som bolig eller studiestøtte.

Q: Hva betyr ”effektiv rente”?

A: Effektiv rente er den renten som kalkuleres basert på samtlige gebyrer og renter lånet har. Det er den effektive renten som bestemmer hvor dyrt lånet er for deg som kunde, noe som tilsier at det er en god indikator på hvilke lån som er mest gunstige.

Q: Hvilke kostnader er ofte forbundet med et forbrukslån?

A: De kostnadene som du kommer til å møte på når du søker et slikt lån er:

- Administrasjonsgebyr/oppstartsgebyr.
- Renter.
- Gebyrer i form av purringer dersom nedbetalingen av lånet ikke skjer i henhold til de tidsrammene som blir gitt av banken.

Q: Hva er aldersgrensen på et forbrukslån?

A: I Norge står man økonomisk ansvarlig fra man er 18 år, men det er ikke ofte 18-åringer kan vise til dokumentasjon som tilsier at de har mulighet til å betale ned lånet kjapt.

Enkelte banker opererer med en nedre aldersgrense på 20 år, men dette er individuelt og noe man er nødt til å lese seg opp på hos de forskjellige bankers nettsider.

Q: Hvor søker man om forbrukslån?

A: Det aller vanligste per dags dato er å utfylle en lånesøknad på internett og få svar i løpet av et par dager. Grunnene til at dette er den beste løsningen er flere:

- Det går kjapt og effektivt.
- Du kan sammenlikne betingelsene fra flere banker før du bestemmer deg for hvilket lån du skal søke på.
- Pengene kommer kjappere inn på konto.

Jeg håper at dette var gode svar som besvarte de spørsmålene du hadde rundt forbrukslån. Om du allikevel ikke skulle være tilfreds, så vil jeg anbefale deg å enten lese deg opp på de forskjellige bankenes nettsider eller, som en siste løsning, ringe banken og høre om de kan besvare spørsmålet ditt.