Lån fra arbeidsgiver

Visste du at du kan låne penger av arbeidsgiveren din? Vel, hvis arbeidsgiveren din er grei og lar deg få låne dem selvfølgelig. Og ikke nok med det, du kan til og med låne dem rentefritt, uten at det utløser noen som helst form for beskatning heller. Bare noen få kriterier er oppfylt.

I følge reglene kan man i dag nemlig låne opp til 60% av folketrygdens grunnbeløp (G) av arbeidsgiver, et beløp som tilsvarer nærmere 50.000 kroner. Betingelsen er at man tilbakebetaler lånet i løpet av en tolv måneders periode, altså innen det har gått et år. Størrelsen på hvert avdrag, om det er ukentlige eller månedlige avdrag, eller kvartalsvise for den saks skyld spiller heller ingen rolle. Man kan også betale alt tilbake på en gang hvis man ønsker det, det skal bare skje innenfor den fastsatte tidsfristen.

Er beløpet man låner høyere enn disse 60 prosentene, eller nedbetalingstiden strekker seg over lenger tid en de tolv månedene, skal lånet beskattes på lik linje som med andre ordinære frynsegoder man eventuelt måtte ha gjennom arbeidsplassen.

Vær imidlertid oppmerksom på at det er ikke alle arbeidsgivere som er interesserte i å gi denne type lån, og de er heller ikke på noen som helst måte forpliktet til det. Det er frivillig, og regelverket er tilpasset dette som en "goodwill"-tjeneste ovenfor ansatte i en bedrift.Det kan også være verdt å merke seg at selv om lånet kanskje blir større enn grunnsatsen, eller løper lenger enn de nevnte tolv månedene, er det finansdepartementet som setter kriteriene for rentesatsen det skal opereres med, og i 2011/12 lå denne på knappe 2,75 %, noe som likevel gjør et slikt lån til en svært gunstig ordning i forhold til å skulle låne samme beløpet hos en ordinær låneinstitusjon

Hvordan arbeidsgiver velger å innkreve det lånte beløpet på avtales mellom vedkommende og arbeidstakeren, og trekk i lønn er ikke uvanlig i en slik sammenheng. Dog skal det ikke arbeides gratis for å oppveie lånet på noen måte, og det skal fremkomme på lønnseddelen hva beløpet gjelder.

Det er heller ingenting i veien for at man kan låne flere mindre beløper over kortere tid enn hva regelverket tillater, men man kan ikke ha mer enn at lån hos arbeidsgiver om gangen. Mange velger denne løsningen for å omgå regelverket med tanke på beskatning, men da det påfører arbeidsgiveren en betraktelig større mengde merarbeid rent administrativt, er det kanskje ikke utenkelig vedkommende vil motsette seg en slik ordning.

Man kan imidlertid gjerne ha flere lån samtidig, så lenge de er fordelt på mer enn en arbeidsgiver. Arbeidsgiverne skal da være likestilte i den betydning at én av dem ikke opptrer som en biarbeidsgiver.
on 11:00 by Admin |   Edit