Kausjonist for lån

Skulle man på et eller annet tidspunkt i livet bli spurt om å stille som kausjonist, enten for et familiemedlem eller nær venn, er det så absolutt grunn til å be om betenkningstid før man svarer. At vedkommende som ber deg om denne tjenesten overhodet går til det skritt, betyr som regel at kredittverdigheten ikke nødvendigvis er helt på topp, noe som burde gi god grunn til bekymring.

Å stille som kausjonist for noen innebærer kort sagt at dersom vedkommende ikke overholder de forpliktelsene vedkommende påtar seg i forbindelse med et lån, skal man som kausjonist overta dem. Fullt og helt, noe som kan bli en svært dyr erfaring hvis noe skulle skje.

En kausjonist må som regel også stille garantier i en eller annen form som sikkerhet for det beløpet lånet er på, og litt avhengig av lånets størrelse kan dette være i form av bil eller fast eiendom.Har man full tillit til den som spør om dette, og er overbevist om at vedkommende faktisk kommer til å gjøre sitt ytterste for å holde sin del av avtalen, kan man likevel gjøre noen enkelte grep for å sikre seg i tilfelle noe skulle skje. Det hjelper lite å ha full tiltro til vedkommende dersom vedkommen i verste fall går hen og dør. Da sitter man likevel med det fulle og hele ansvar, kanskje for noe man slett ikke har noen glede av i etterkant.

I slike tilfeller bør man sikre seg selv med en gjeldsforsikring, og dette bør man be den som ber deg om å kausjonere om å dekke. Er vedkommende ikke villig til dette bør man avslå å stille kausjon.

En annen ting som kan være verdt å merke seg, er at man som kausjonist faktisk kan kreve regress hos den man kausjonerer for. Dette innebærer at dersom vedkommende ikke betaler lånet sitt og kausjonisten må tiltre, kan kausjonisten kreve pengene tilbake på et senere tidspunkt. Riktignok ikke sånn helt uten videre, og man skal være klar over at privatrettslig inkasso er både risikabelt og tidkrevende å gi seg i kast med. Dessuten er det gjerne en grunn til at lånetakeren trenger en kausjonist, så muligheten for at man kommer langt bak i køen av kreditorer er ganske stor.

En siste løsning er at man avslår å være kausjonist med det ansvaret det måtte innebære, og heller tilby seg å eventuelt kjøpe det som vedkommende ønsker seg, og så heller la vedkommende disponere denne frem til den er nedbetalt.