Gjenommgang om forbrukslån

En gjennomgang av forbrukslån

De fleste har nok hørt om forbrukslån før siden de er blant de vanligste lånene vi nordmenn bruker. Men ikke alle vet hva det er som skiller forbrukslån fra andre typer lån. Dette er kanskje ekstra sant for de som aldri har vurdert å ta opp et forbrukslån, men uansett om du vurderer det nå eller ikke så kan det være greit å vite hvordan et slikt lån fungerer. Sjansen for at du eller noen du kjenner kommer til å ha noe med ett (eller flere) av disse lånene å gjøre i løpet av livet er ganske stor. Du kan lese mer om forbrukslån i våre artikler hvis du vil for eksempel sammenligne långivere og rentesatser.

Forskjellene på lån


Den første forskjellen på forbrukslån og mange andre lån er at den som låner deg pengene, altså långiver, tar en større risiko enn vanlig. Dette høres kanskje dramatisk ut, men enkelt forklart så betyr det at det er en litt større sjanse for at långiver kan tape penger på å låne deg et forbrukslån istedenfor for f.eks. et billån. Det er fordi ved et billån stiller du bilen som sikkerhet ovenfor långiver, mens ved et forbrukslån trenger du ikke å stille med noen form for sikkerhet. Dermed har ikke långiver noen forsikring, altså ingen måte å få tilbake hele eller deler av lånet på hvis du ikke betaler.

Den andre forskjellen er at du bestemmer helt selv hva du vil bruke pengene på når du tar opp et forbrukslån. Andre typer lån er vanligvis bundet til et formål, og derfor har de også fått det navnet de har: billån, boliglån, studielån. Til forskjell er begrepet "forbruk" rimelig vidt, og symboliserer den valgfriheten som du har med denne typen lån.

En tredje forskjell når det gjelder forbrukslån er at selve prosessen fra du velger å søke om lån til du har pengene på konto. Denne prosessen foregår online, og etter at din søknad har blitt godkjent, har du tilgang til pengene. Dette er et resultat av de overnevnte forskjellene, og enda en grunn til at forbrukslån blir sett på som veldig vanlige lån.

Den største og siste forskjellen er kanskje hva du faktisk må betale i renter for denne typen av lån. Ettersom et forbrukslån ikke har noen sikkerhet bak de lånte pengene, er rentesatsene i mange tilfeller voldsomt høy. Dettte for å også dekke inn tapene som kommer av at noen personer ikke betaler tilbake det de skylder. Det er derfor ikke uvanlig å måtte betale over 20 % i effektiv rente, noe man bør tenke seg grundig om før man hiver seg utpå.

Forbrukslån gir deg valgfrihet


Det er ikke til å stikke under en stol at forbrukslån koster mer enn en del andre lån, men forklaringen finner du i forskjellene. Långiver tar en større risiko ved et forbrukslån, og den risikoen tar de seg betalt for gjennom høyere renter. Til gjengjeld får du pengene, stor valgfrihet og ingen krav om å pantsette eiendeler, eiendom eller egenkapital.