Garantert lån med betalingsanmerkning

Mange som søker om lån i Norge i dag har en betalingsanmerkning, men er dette en hindring eller finnes det banker hvor man er garantert å få lån med betalingsanmerkninger? Vel, dette er et spørsmål med egentlig ganske mange svar. Vi anbefaler at du først leser denne artikkelen om banker som innfrir lån med anmerkninger, men det er ingen garanti for at får lov til å låne penger, om har skaffet seg en anmerkning. Siden du leser dette er du kanskje på jakt etter et lån selv om du har fått en betalingsanmerkning, og for å forklare litt om lån og garantier, så kan vi se litt på hva som gjør at mange i Norge nå har både inkasso og anmerkninger.

Skriver mange i Norge, fordi det faktisk er veldig mange! Vi sliter med inkassogjeld som aldri før. Om det er fordi vi har mindre penger eller om vi kjøper mer, vites ikke eksakt, men faktum er i hvert fall at mange hundre tusen personer i Norge har mer i lån enn de klarer å betjene. Og det er her anmerkningene kommer inn. Etter krav om inkasso og purringer, kommer man til slutt i en situasjon, hvor hvis man ikke betaler kravet, pådrar seg en betalingsanmerkning. Denne setter effektivt stopper for en rekke lånesøknader, ettersom den blir synlig når selskapet eller banken foretar en kredittsjekk i forbindelse med den lånesøknaden som de mottar.

Dette vil med andre ord si, at det ikke foreligger noen garanti for å få lov til å låne penger, men dette gjelder forsåvidt også for personer uten anmerkninger. Bankene er i sin fulle rett til å vurdere søknadene sine på sin egen måte, og å følge sine egne krav til de personene de vil låne ut penger til. Slik at du aldri har noen garanti, men det skal sies at om du kan stille noen form for sikkerhet, stiller du som regel i en bedre lys, amerkning eller ei. Sikkerhet kan stilles på mange måter, men det er alltid opp til banken å vurdere om det er relevant for søknaden eller ikke.

For et lån med betalingsanmerkninger, kreves det for eksempel ofte sikkerhet i fast eiendom, mens i andre tilfeller kan være nok med pant i gjenstanden man skal låne penger til, som en bolig eller en bil. En kausjonist kan også være en løsning i en del tilfeller, men dette kan også være en skummel vei å gå, ettersom man stiller personen som kausjonerer ansvarlig hvis det er du som får problemer med betalingen. Ettersom en kausjonist som oftest er en i nær familie, kan konflikter oppstå hvis betalingen uteblir, og banken eller långiveren setter kausjonisten til veggs fordi du ikke betaler. Dette har for mange vært starten på lang tids familieproblemer.

Som du sikkert forstår nå, finnes det sjelden eller aldri noen ren garanti for å få innfridd en lånesøknad enten med eller uten sikkerhet. En fordel som dog må nevnes, er det omtrent alltid er gratis og kostnadsfritt å søke om et lån, så man taper i værste fall bare litt tid på å prøve. Selv om det så klart kan være surt å bruke tid på noe som ikke går som man vil, er det ikke hele verden om det går skeis, for å si det rett ut.