Sett opp budsjett

En enkel og ryddig måte for å skape seg god kontroll over privatøkonomien, er å lage seg et budsjett. Det kan kanskje virke som en vanskelig og tidkrevende oppgave, men med en bedre oversikt over din økonomi, er det enklere å både betjene gjeld eller å sette av penger til sparing.

En enkel måte å starte på, er å summere alle utgiftene du for eksempel hadde i fjor. Se på alle faste utgifter som kommer hver måned som husleie, strøm, telefon, lån og alle regninger som fast blir trukket fra din lønnskonto. Pluss så på alle andre utgifter som du har, for eksempel matvarer, klær, bensin, møbler og så videre. Den siste utgiftsposten i ditt budsjett blir fritidsutgifter som reiser, restuarantbesøk og ting til generelt forbruk.

Har du en fast inntekt hver måned er det da enkelt å summere de totale utgiftene mot de totale inntektene. Det blir også enklere å få en oversikt over hvor det er muligheter for å kutte ned på forbruk, hvor du kan spare ekstra penger, hvilke måneder du har større utgifter enn ellers også videre. En oppspart buffer eller en reserve kan være et godt verktøy i vanskelige måneder, eller hvis det kommer uforutsette utgifter som ikke var med i budsjettet.

Hvis du har flere lån og forbrukslån, blir det enklere å holde oversikten over disse med et budsjett, og du ser hvor du betale ned litt ekstra hvis du har penger til overs en måned. Husk å betale ned på det dyreste lånet først hvis du har muligheten til det, og du får raskt en sunnere privatøkonomi.

For å komme i gang kan du enkelt å greit benytte et vanlig excel-ark eller laste ned et ferdig oppsett fra Microsoft som du finner HER. Lykke til med ditt nye budsjett og en bedre økonomisk hverdag!