Økte lånerenter

Lån er noe vi alle har, og nå er utfordringen for en del av oss at flere banker har satt opp sine lånerenter. Årsaken til denne renteøkningen er usikkerheten i pengemarkedet grunnet den litt ustabile verdensøkonomien, og frykten for den neste finanskrisen. Dette fører til at det har blitt dyrere for bankene å låne penger, selv om styringsrenten fra Norges Bank holder seg uendret.

De største bankene i Norge som DnB NOR, Nordea og Fokus Bank har allerede økt sine lånerenter med mellom 0,2 og 0,3 %, og for de av oss som har lån betyr dette en økning på omlag 300 kroner per måned, med et lån på 2 millioner innenfor 60 % av boligverdien. Disse økte kapitalkostnadene for bankene skyldes som sagt uroen i finansmarkedene, så selv om det er Hellas og ikke Norge som trues av konkurs, er vi uansett sårbare for svingninger i økonomien også her til lands.

En ting som kan være fornuftig nå er å binde renten, og flere banker tilbyr nå fastrenter til under 4 % nominell rente med en bindingstid på 5 år. Disse tilbudene ligger litt over en vanlig flytende rente, men med det lave rentenivået så sikrer man fort sin egen privatøkonomi uten noen egentlig risiko.

Da slipper man også svingninger i markedet og usikkerheten ved flere eventuelle renteøkninger. En annen mulighet er også å velge fastrente på en del av boliglånet, for på den måten å i alle fall sikre deler av lånet.