Rentefradrag på forbrukslån

Hører du til blant den delen av befolkningen som har minst ett eller flere forbrukslån å betjene? Synes du også de er litt i overkant dyre å betale? Spesielt rentene? Da kan det kanskje være en trøst at du faktisk kan ha rett til skattefradrag for de rentene du betaler. Og det nesten uavhengig av hva du ellers har i inntekt.

Faktum er at du i henhold til lovverket faktisk kan trekke fra inntil 28 prosent av de rentene du betaler, og har man da flere store forbrukslån med høy rente, er det ikke ubetydelige beløp man kan spare i løpet av et helt år.

Eneste haken er at det finnes en minimumsinntekt man må overstige for å utløse dette skattefradraget, og i 2011/2012 var dette beløpet på rundt 43.600 kroner. Skulle den totale nettoinntekten være under dette beløpet bortfaller skattefradraget. Med mindre du er gift, da kan fradraget overføres til ektefellen dersom denne har høyere inntekt enn deg selv.Fradraget kan ikke overføres fra det ene året til det andre, og det er kun de rentene man reellt har innbetalt i det året det søkes for man kan få fradrag for. Et annet unntak er hvis man har misligholdt lånet og fått strafferente og eventuelle gebyrer, kan det heller ikke gis fradrag for disse.

Imidlertid kan man trekke fra de rentene man til enhver tid skal ha betalt, slik at selv om man betaler etterskuddsvis, kan man trekke dem fra tidligere. Et eksempel på dette er at dersom en innbetaling som egentlig gjelder for desember det ene året, men først blir betalt i januar det neste, skal trekkes fra det samme året som desember falt i. Altså, fradraget gjelder ved forfallsdato, ikke betalingsdato.

Dette fradraget gjelder ikke bare forbrukslån, men enhver form for lån eller gjeld man måtte ha, med ett enkelt unntak. Det gis ikke fradrag for renter man har pådratt seg ved et eventuelt pålegg av restskatt. Paradoksalt nok, til tross for at det ikke gis rentefradrag for rentene på selve restskatten, gis det utrolig nok fradrag på strafferenten, dersom man ikke betaler restskatten i tide(!)

Et annet unntak er hvis du har lån i Statens Lånekasse, hvor man kun kan trekke fra de rentene man har innbetalt i løpet av kalenderåret. Hvilket betyr at dersom en rate forfaller i desember men ikke blir innbetalt før i januar, kan den heller ikke trekkes fra før ved påfølgende års selvangivelse.