Søke lån i flere banker

Hvis du planlegger å ta opp et forbrukslån i den nærmeste fremtid, bør du absolutt vurdere å søke lån i flere banker for å finne de beste betingelsene for ditt lån. Dette fordi det faktisk kan skille ganske mye fra bank til bank, når det kommer til dine faktiske utgifter som renter, etableringsgebyr, terminavgifter og alt som til sammen utgjør dine kostnader i forbindelse med å betale ned på lånet. For du vil jo så klart få tak i det billigste lånet som er å oppdrive for akkurat deg, ikke sant? Så hvordan bør du helst gå fram for å søke om lån i flere banker?

Det er to måter du kan gjøre dette på, og den første er å sende inn lånesøknader til så mange banker du orker. Alt kan i dag gjøres online, så du trenger bare å sette av en ettermiddag for å fylle i søknadsskjemaer hjemme på din PC, så vil du etterhvert motta låneforslag, og kan til slutt se hvilken bank som tilbyr deg det mest fordelaktige lånetilbudet. Dette er kanskje en litt tidkrevende metode, men du vil i hvert fall kunne sammenligne tilbud fra alle banker som du har sendt inn en søknad til, men finnes det enklere og mindre tidkrevende metoder?

Bruk en låneagent


Den andre metoden du kan benytte deg av, er å bruke en såkalt låneagent eller finansmegler til å søke om forbrukslånet. Dette er spesialiserte selskaper, som på dine vegne sender inn din lånesøknad til en rekke banker som de samarbeider med. Det er ofte i størrelsesorden 10 til 12 forskjellige banker, og på denne måten når du ut til mange, selv om du bare fyller ut en lånesøknad. Dette har blitt en populær måte å søke lån på i de siste årene, for det koster ingenting ekstra for deg som kunde, og du får på ingen måte noe dårligere tilbud om du gjør det slik, snarere tvert i mot. Du kan oppnå bedre rentebetingelser ved å benytte en agent, ettersom de har gode avtaler med sine samarbeidene banker grunnet stort volum på kunder. Den kanskje eneste negative tingen ved å søke på en slik måte, er at du når ikke ut til alle, men kun de bankene som finansagenter har et samarbeid med.

Hvorfor koster det ikke noe tenker du kanskje? Årsaken ligger i at låneagenten mottar en kommisjon fra den banken du velger å inngå avtale med, noe som kan sammenlignes med markedsføringsutgifter eller reklame for banken sin del. Fordelen for deg som kunde, er at det ikke koster deg noenting, og som nevnt kan du faktisk spare penger på å velge en agent, kontra det å gjøre din del av jobben manuelt. En win-win situasjon som vi kan kalle det med andre ord.

For at du skal kunne sende inn lånesøknader via noen av de mest kjente låneagentene på markedet, ligger det under her en oversikt hvor du kan søke direkte, og søknaden din går til flere banker.