Bli kvitt dyre lån

Dyre lån kan skyldes mange forskjellige faktorer. Renten kan gå opp, noe som kan gi hver enkelt av oss store konsekvenser. Eller kan man miste jobben, gå ned i stilling eller andre ting kan skje. Kanskje har du søkt om dyre smålån uten helt å vite rentesatsene på forhånd. Heldigvis er det i hvert fall mulig å bli kvitt lån som har blitt for dyre.

Gode råd for å bli kvitt dyre lån

Det første man må gjøre er å lage en oversikt over alle de faste utgiftene, ved siden av lånet. Dette inkluderer kommunale avgifter, strøm, telefon, bensin, mat og annet. Denne informasjonen hjelper deg å finne ut hvor mye kan du betale i lånekostnader i måneden. Når du har gjort dette, må du selvsagt kontakte banken. Det første du kan gjøre er å spørre om du kan få avdragsfritt lån. Dette gir en kortvarig lettelse, men for å virkelig få orden på dette må du finne en annen lånetilbyder. Hvis du har flere lån bør du først og fremst se på muligheten for å samle smålån inn i ett større lån. Der ligger det for de fleste av oss ganske store besparelser, og dette er en ganske enkel og rask operasjon.

Finn en annen lånetilbyder

Nordmenn generelt er svært lojale til banken. Det skal generelt sett mye til før de bytter bank, noe som er overraskende gitt hvor store forskjeller det er mellom bankene. Avgiftsnivået og rentenivået varierer fra bank til bank. Derfor er det viktig å sjekke flere banker, inkludert de som kun driver med lån. Forskjellen mellom lånetilbydere kan være på flere hundre kroner i måneden. Derfor er det lurt å kontakte flere banker. Det er egne firmaer som kan hjelpe deg med dette. Hvis du tilhører et fagforbund eller er medlem av en organisasjon, bør du sjekke medlemsfordelene. Kanskje har de spesial avtaler med lånetilbydere?

Lengre nedbetalingstid og frys renten

Når det gjelder boliglån, kan det å gå fra 15 års nedbetalingstid til 25 år, gi deg et mye rimeligere lån, i hvert fall hvis vi ser på hva du skal betale hver måned. Dette kan man gjøre enten ved at man refinansierer lånet eller at man tar opp et helt nytt lån. I tillegg kan man fryse renten, noe som gir forutsigbarhet og sikrer at lånet ikke blir enda dyrere i nær fremtid. Dessverre kan dette også slå andre veien. For hvis den flytende renten blir lavere enn den faste, taper man. Så søk alltid råd før du fryser renten. Husk derimot på at hvis du bruker lengre tid på å bli gjeldfri, øker samtidig det totale beløpet du betaler i renter.

Samle smålån og få kontroll

Uansett hvilken løsning man går for, er det aller viktigste at man får kontroll over forbruket og økonomien generelt, noe som enkelt kan gjøres ved å samle smålån. Da blir det enklere å diskutere løsninger med banker og lånetilbydere. Man kan derfor ta enkle grep i hverdagen for å få en bedre økonomi.

Det er enkelt å kutte lånekostnader


Det er mange som sliter unødvendig med flere smålån med høy rente.  Hver lån har sin rente, noe som kan gjøre det vanskelig å holde oversikten. I tillegg er rentene på små lån ofte svært høye. Så når man har tatt opp mange små lån for å dekke mindre kjøp, slik som en sofa eller en TV, blir lånekostnaden høy. Heldigvis er det veldig enkelt å kutte slike lånekostnader.


Lånekostnader består av både renter og gebyrer. I noen tilfeller har man ekstra avgifter grunnet for sen innbetaling eller lignende. Hvis man har 4 smålån, har man 4 forskjellige gebyrer. Gebyret kan være på alt fra 10 kr til mer enn 100 kr i måneden. Dermed kan dette bli store summer når man legger sammen gebyrer for 4 forskjellige lån. I tillegg vil selvsagt ekstra renter eller ekstra avgifter grunnet for sen innbetaling komme i tillegg. Dermed kan man risikere å betale hundrevis av kroner direkte til banken, uten at dette hjelper å senke din totale lånesum.
 

Rentene på små forbrukslån eller smålån som mange kaller det, er ofte høyere enn rentene på større lån. Mye av grunnen til dette er at bankene ofte anser små lån for å være mer usikre. Så de må ha en større sikkerhetsmargin, noe som betyr en høyere rente. Spørsmålet blir derfor hvordan man kan kutte lånekostnadene. 
Refinansiering gir deg bedre økonomi

Den beste løsningen for å enkelt kutte lånekostnadene er å refinansiere. Dette går ut på at en bank kjøper opp alle smålånene dine fra forskjellige kreditorer. Så får du et stort lån i den banken som da dekker hele summen av alle smålånene. Dette vil ha en svært stor innvirkning på din økonomi ettersom du kvitter deg med unødvendige gebyrer. Når har du bare et gebyr i måneden, alle andre innbetalinger går til å betale ned på gjelden. Det vil og være mulig å kunne forhandle frem ekstra ting slik som betalingsutsettelse i en viss periode, avdragsfrihet i en periode. Renten på dette samlede lånet vil i de fleste tilfeller være lavere enn det laveste du hadde på smålånene. Dermed synker de månedlige inntektene og noen kan også oppleve at de kan utvide lånet. Dette kan være nyttig om man må kjøpe en bil eller noe annet. Så kutt lånekostnadene med en refinansiering i dag.