Alvorlig betalingsanmerkning registrert

Hvis du har fått en betalingsanmerkning registrert kan du merke at det ikke bare er økonomiske problemer du kan støte på, for det kommer en rekke andre problemer i kjølvannet av denne anmerkningen. Men først kan vi se litt på hva som fører til at du får en betalingsanmerkning.

Hvordan får man betalingsanmerkning?
Det hele starter med en regning som ikke betales innen fristen, hvor du deretter mottar en purring og et inkassovarsel. Hvis du da ikke betaler, vil ærendet sendes over til et inkassobyrå som skal ansvare for å drive inn pengene, og de sender normalt ut en betalingsoppfordring til deg. Hvis du ikke da betaler inn hele det totale utestående beløpet (inkludert gebyrer), vil det bli tatt rettslige skritt. Når det har gått 30 dager etter at det er tatt rettslige skritt i saken, kan den aktuelle saken rapporteres inn til kredittopplysningsbyråene. Når dette er gjort, vil det med en gang bli sendt ut et varslingsbrev om at saken holder på å bli registrert som en betalingsanmerkning, hvor det deretter går 30 dager til, før ærendet til slutt blir registrert som en faktisk betalingsanmerkning. Som du nå sikkert forstår, så er det ikke bare noe som skjer uten videre, men en rettslig prosess som faktisk tar litt tid, og hvor skyldneren har en rekke muligheter til å gjøre opp for seg underveis. Derfor vil en rekke selskaper se alvorlig på personer som har en betalingsanmerkning registert.

Hvilke problemer kan du få?

Noen av problemene som du kan møte på er blant annet at bankene verken vil innvilge boliglån eller lån uten sikkerhet til deg. Du vil også møte på problemer hvis du forsøker å tegne et mobilabbonement, en strømavtale, et abbonement med internett eller andre avtaler som innebærer fasttrekk eller en fast sum som skal betales hver måned. Dette vil si at nesten alle former for kreditt, vil være en stengt dør, hvis du ikke klarer og forhandle deg fram til å for eksempel betale på forhånd hver måned, i stedet for på etterskudd som er vanlig med strømregningen.

Men det er ikke bare ved fasttrekk at du vil kunne møte på problemer med en alvorlig betalingsanmerkning. Faktum er at noen arbeidsgivere kredittsjekker  personer før de eventuellt ansetter, men dette gjelder i hovedsak hvis økonomi er en del av stillingen, hvor du blant annet skal inneha ansvar for en del av bedriftens økonomi. Du vil også kunne møte på problemer hvis du er på jakt etter å leie et hus eller en leilighet. Utleiere ønsker seg selvsagt så sikre betalere som mulig, og med en betalingsanmerkning kan du bli forbigått i køen, slik at utleieren heller velger seg en annen leietaker.

Men husk på at når anmerkningen er gjort opp og gjelden er slettet, skal du med det samme kunne stille med blanke ark igjen, så det gjelder å finne en løsning så raskt det lar seg gjøre. Ta derfor kontakt med kreditorene så raskt som mulig, og ikke tro at dette er noe som forsvinner av seg selv. Du må selv aktivt jobbe for å bli kvitt en alvorlig betalingsanmerkning, og jo raskere du blir kvitt den jo bedre er det!

Men, det er ikke bare hvis du har betalt ut alt du skylder at anmerkningen skal slettes. Dette gjelder også hvis du har hatt fasttrekk fra lønn, som av en eller annen grunn er stoppet. Eller hvis du er ferdig med en periode med gjeldsordning, selv om ikke hele kravet ble betalt. Eller også hvis en bobehandling er ferdig og hele denne prosessen er avsluttet. Selv om anmerkningen skal slettes umiddelbart, tar det som regel et par arbeidsdager før merknaden blir slettet i løsøreregisteret. Hvis du opplever at en kredittsjekk i forbindelse med en finansiering i etterkant av dette ikke innvilges, kan det være fordi opplysningene som banken innhenter ikke er oppdaterte, og du kan be de om å innhente oppdaterte opplysninger, som vil være til din fordel.